Καλώς Ορίσατε στην Μυτιλήνη Α.Ε.

Νέα και Ανακοινώσεις

,

Θέματα και αποφάσεις συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 13-2-2023

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
,

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12-12-2022

Πρακτικά Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ημ/νίας 12-12-2022, με…
,

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25-11-2022

Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Εργασίες συντήρησης…
,

Απόσπασμα Πρακτικών 3ης Γ.Σ. – Ισολογισμός – Έκθεση Ορκωτών Λογιστών

Απόσπασμα Πρακτικών 3ης Γ.Σ. - Ισολογισμός - Έκθεση Ορκωτών Λογιστώ…