Καλώς Ορίσατε στην Μυτιλήνη Α.Ε.

Νέα και Ανακοινώσεις

Πρακτικό Αξιολόγησης για ΣΜΕ

Σχετικά με το Έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού…
,

Πρακτικό Αξιολόγησης για ΣΜΕ

Σχετικά με το Έργο «Αποπεράτωση – Ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ…
,

Έγκριση από το Δ.Σ. του Πρακτικού Αξιολόγησης και του Πίνακα Κατάταξης για την σύναψη ΣΜΕ

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε το Πρακτικό Αξιολόγησης και τον Πίνακα Κατάταξης…
,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση…
,

Πρακτικό Αξιολόγησης για ΣΜΕ

Σχετικά με το Έργο «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και…
,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις…
,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση…