Καλώς Ορίσατε στην Μυτιλήνη Α.Ε.

Νέα και Ανακοινώσεις

,

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 11-10-2022

Πρακτικά Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ημ/νίας 11-10-2022, με…
,

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8-9-2022

Αποσπάσματα Πρακτικών Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ημ/νίας…
,

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 22-07-2022

Στις 22 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην…
,

Πρακτικά Αξιολόγησης και Πίνακας Κατάταξης για ΣΜΕ

Σχετικά με το Έργο “Εργασίες συντήρησης & επισκευής υποδομών &…
,

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24-06-2022

Κατόπιν της από 21-06-2022 τηλεφωνικής Προσκλήσεως προσκλήθηκαν από τον…
,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις…
,

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31-05-2022

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου Για την υλοποίηση του Έργου “Εργασίες…
,

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28-04-2022

Ενημέρωση για την εξέλιξη του Έργου ΠΙΚΠΑ και σχετικές αποφάσεις ●…
,

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28-03-2022

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα εξής θέματα: Συγκροτήσεις Επιτροπών ●…
,

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12-2-2022

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκαν το εξής: Ενημέρωση για…
,

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10-1-2022

Έγινε μια γενική ενημέρωση για την πορεία της Εταιρείας και καθώς…
,

Πολιτική Ποιότητας: Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός πιστοποιήθηκε στο ISO 9001:2015

Η Εταιρεία μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προτεραιότητά της στην…