Tαυτότητα Αναπτυξιακού Οργανισμού

Η επωνυμία του Φορέα είναι «Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός» και ο διακριτικός της τίτλος είναι ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.

Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο Δήμος Μυτιλήνης και η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μυτιλήνης και η έδρα της βρίσκεται επί της οδού Μίλτου Κουντουρά 1.

Η εταιρεία δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με το σύνολο των ΟΤΑ Α’ βαθμού, των ΟΤΑ Β’ βαθμού και τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α’ 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και των άρθρων 194-199 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», από κάθε άλλη διάταξη νόμου αναγκαστικού δικαίου, όπως οι παραπάνω διατάξεις τροποποιούμενες ισχύουν κάθε φορά,  σε συνδυασμό  με την με αριθμό 518/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης, καθώς και από τις διατάξεις του καταστατικού που έχει κατατεθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) όπου και είναι εγγεγραμμένη, με αριθμό εγγραφής 159641642000.