Όροι Χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος mitilini.eu ανήκει στην εταιρεία «Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. – Αναπτυξιακός  Οργανισμός» (εφεξής, η εταιρεία). Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού κώδικα προσφέρει σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά τις υπηρεσίες και τις δράσεις της Εταιρείας, υπό τους παρακάτω όρους χρήσης.

Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε χρήση/επίσκεψη των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση/επίσκεψη αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους.

Η εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τρίτα πρόσωπα παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο mitilini.eu και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που
μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οι λοιπές δράσεις ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πουλάει, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του mitilini.eu.

Cookies

Ο διαδικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (σε μορφή .txt) που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή της φορητής συσκευής κάθε επισκέπτη/χρήστη, εφόσον ο τελευταίος έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης
του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, καθώς και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες των σελίδων είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να ρυθμίσει των διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να τον προειδοποιεί (τον χρήστη) για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο.

Cookies Στατιστικών: Χρησιμοποιούμε Google Analytics για να μετράμε την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές του mitilini.eu να βελτιώνουν το περιεχόμενο του site ως αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία για τους επισκέπτες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητα του επισκέπτη.

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Απορρήτου της Google εδώ.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και από την εφαρμοστική αυτού νομοθεσία.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. επεξεργάζεται κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού 2016/679/Ε.Ε. (ιδίως συλλέγει, καταχωρίζει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει, διαβιβάζει) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, όπως πχ ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, διεύθυνση, κινητό και σταθερό τηλέφωνο, email, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και στοιχεία βιογραφικού σημειώματος – στοιχεία σπουδών και επαγγελματικά στοιχεία, και ενδεχομένως δεδομένα αναγόμενα στην στρατιωτική θητεία και στην κοινωνική ασφάλιση (ασφαλιστικός φορέας, ΑΜΚΑ).

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. συλλέγει νομίμως τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων υποψηφίων, με την υποβολή από αυτούς φακέλου συμμετοχής με τα στοιχεία τους και τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τα προσόντα τους, και τα επεξεργάζεται για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι για το σκοπό της αξιολόγησης των υποψηφίων για σύναψη συμβάσεως έργου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η επεξεργασία αυτών πραγματοποιείται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. από απόλυτα ενημερωμένο προσωπικό, με απόλυτη εχεμύθεια, διαφάνεια και ασφάλεια, λαμβανομένων όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, όπως ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση, ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού, ασφαλής φύλαξη αρχείων, χρήση κωδικών πρόσβασης, για την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας, την εν γένει προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία απώλεια ή καταστροφή, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση σε μη νομιμοποιούμενους τρίτους και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τυχόν εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες πραγματοποιείται αποκλειστικά και στον αναγκαίο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 9 Κανονισμού 2016/679/Ε.Ε.).

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υποψηφίων αποκλειστικά και μόνο για τον προαναφερόμενο σκοπό και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. Τα εν λόγω στοιχεία είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα και απολύτως αναγκαία, πρόσφορα και συναφή με τον ανωτέρω σκοπό αξιολόγησης των υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου και καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας στον αναγκαίο βαθμό και για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, μέχρι την ολοκλήρωση και παραλαβή του συνόλου του έργου, έτσι ώστε αν η σύμβαση μίσθωσης έργου που τυχόν συναφθεί με τον αντισυμβαλλόμενο του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» λυθεί για οποιονδήποτε λόγο πριν την ολοκλήρωση του έργου, να έχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός την δυνατότητα να καλέσει τον επόμενο κατά την αξιολόγηση υποψήφιο, και εάν αυτός δεν είναι διαθέσιμος, τον αμέσως επόμενο, κ.ο.κ. Ωστόσο, οι υποψήφιοι δύνανται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την πρότασή τους και κατά συνέπεια την συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους. Προσωπικά δεδομένα δύνανται να διατηρηθούν πέραν του ως άνω χρονικού ορίου εάν αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. και για λόγους συμμόρφωσής του στην κείμενη νομοθεσία. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός τόσο κατά την φάση συλλογής όσο και σε κάθε επόμενο στάδιο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, για την άσκηση από το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων των δικαιωμάτων του σε αυτά. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορεί οποτεδήποτε να αιτηθεί την διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον αυτά αλλάξουν, ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς και την ενημέρωσή του για την επεξεργασία, την πρόσβασή του σε αυτά, τη φορητότητα αυτών ή τη διαγραφή τους, να αντιταχθεί στην επεξεργασία ή να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ή να αιτηθεί τον περιορισμό της επεξεργασίας, χωρίς να αίρεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε λάβει χώρα μέχρι το χρονικό αυτό σημείο, καθώς και να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του περί προστασίας των προσωπικών του δεδομένων.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. δεσμεύεται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τους άμεσα ενδιαφερόμενους για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, και να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές και το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων περί προστασίας αυτών. Τα ως άνω δικαιώματα δύνανται να υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως εάν η εκπλήρωση του αιτήματός των υποκειμένων ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σχετικά με κάποιο άλλο άτομο ή εάν ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. υποχρεούται δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας να διατηρήσει τα δεδομένα αυτά.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. δεν προβαίνει με κανέναν τρόπο σε παραχώρηση/διαβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων σε οποιουσδήποτε μη νομιμοποιούμενους τρίτους φορείς, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα και το νόμο. Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να διαβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα, αποκλειστικά για την συμμόρφωση του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. με την κείμενη νομοθεσία και την εκπλήρωση νομίμων σκοπών (ενδεικτικά ενημέρωση δικαστικών ή εισαγγελικών αρχών, συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία, προσφυγή ενώπιον της δικαιοσύνης, επίλυση διαφορών, συνεργασία σε ελέγχους στους οποίους υπόκειται ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.), για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη έννομων αξιώσεων και την άσκηση δικαιωμάτων ή εάν απαιτείται για την κάλυψη των έννομων συμφερόντων της ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. ως υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τηρουμένων στις περιπτώσεις αυτές όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.