Διοικητικό Συμβούλιο

Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) Μέλη, που  είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Εξαιρουμένου του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζονται στο οικείο καταστατικό, δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ.

Μετά τη συγκρότηση του σε Σώμα, για την πρώτη πενταετή θητεία, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

  1. Δημοσθένης Χατζηγιάννης , Πρόεδρος, εκτελεστικός Σε περίπτωση κωλύματος τον αντικαθιστά στα Προεδρικά καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος και στα εκτελεστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος
  2. Ζαφειρίου Παναγιώτης , Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικός
  3. Πρωτούλης Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός. Σε περίπτωση κωλύματος τον αντικαθιστά ο Πρόεδρος
  4. Μπαλής Αναστάσιος , Μέλος
  5. Δαγκλής Ευστράτιος, Μέλος
  6. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος, Μέλος
  7. Μαμάκος Μιχαήλ , Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

  1. Ανδριώτου Μυρσίνη
  2. Σαρρής Προκόπιος
  3. Ζερβού Μαρία